Merk Fryslân kiest voor ETC

Om informatie over Friesland en de kennis van de provincie onder stakeholders te vergroten, kiest de provincie Friesland voor een eigen kennisplatform die deze maand nog wordt gelanceerd. De online trainingportal wordt momenteel door de specialisten van The ETraining Company geproduceerd en zal op basis van de meest recente leertechniek worden opgeleverd.


Succesvolle voorbeelden

Mede op basis van succesvolle e-learning portals zoals die van VisitBrabant, Marketing Oost en Marketing Drenthe, organisaties die al jaren gebruik maken van de ETC e-learning licentie, kiest nu ook Merk Fryslân voor een innovatieve e-learningportal onder white label. De portal is momenteel in productie en zal voor eind van deze maand worden opgeleverd.Tenminste 15 modules

De portal zal na goedkeuring te vinden zijn via de URL www.friesland.experttraining.eu

De eerste modules zullen reeds in juli worden geüpload en beschikbaar komen. Visit Friesland is voornemens de komende twee jaar tenminste 15 modules aan de portal toe te voegen, ook overweegt zij een samenwerking met andere DMO's in Nederland om modules uit te wisselen en voor elkaar toegankelijk te maken.